Εισαγωγή στη στατιστική και στις πιθανότητες


Συγγραφέας : Συλλογικό έργο
Εκδότης : Τζιόλα
Έτος έκδοσης : 2022
ISBN : 978-960-418-935-9
Σελίδες : 808
Κατηγορίες : Μαθηματικά Στατιστική

70.35 € 63.32 €
Περιέχει: Εισαγωγή Στη Στατιστική, Πίνακες Συχνοτήτων για Μονομεταβλητά, Γραφική Απεικόνιση Μονομεταβλητών Δεδομένων, Περιγραφική Ανάλυση Μονομεταβλητών Δεδομένων, Εφαρμογές Περιγραφικής Ανάλυσης Δεδομένων Μιας Μεταβλητής με Χρήση του IBM SPSS Statistics, Πίνακες Συχνοτήτων Για Δύο, Γραφική Απεικόνιση Διμεταβλητών Δεδομένων, Περιγραφική Ανάλυση Διμεταβλητών Δεδομένων, Σχέσεις Μεταξύ Μεταβλητών, Η Έννοια Της Συσχέτισης Και Της Συνάφειας, Εισαγωγή Στη Γραμμική Παλινδρόμηση, Εφαρμογές Ανάλυσης Δεδομένων Δύο Ή Περισσοτέρων Μεταβλητών Με Χρήση Του IBM SPSS Statistics, Εισαγωγή Στις Πιθανότητες, Η Έννοια Της Πιθανότητας, Κατανομές Πιθανότητας Μονοδιάστατων Διακριτών, Τυχαίων Μεταβλητών, Κατανομές Πιθανότητας Μονοδιάστατων Συνεχών Τυχαίων Μεταβλητών, Κατανομές Πιθανότητας Διδιάστατων Τυχαίων Μεταβλητών, Εισαγωγή Στη Στατιστική Συμπερασματολογία, Στοιχεία Εκτιμητικής, Στατιστικοί Έλεγχοι Υποθέσεων, Εφαρμογές Επαγωγικής Στατιστικής Με Χρήση Του IBM SPSS Statistics, Στοιχεία Μη Παραμετρικής Στατιστικής, Στατιστικοί Πίνακεςe-mail Facebook Twitter