Ασκήσεις ECDL/ICDL

O εύκολος τρόπος
Συγγραφέας : Μπιζέτας, Στέφανος
Εκδότης : Δίαυλος
Έτος έκδοσης : 2003
ISBN : 978-960-531-148-3
Σελίδες : 324
Σχήμα : 24x17
Κατηγορίες : Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Προγράμματα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Λειτουργικά συστήματα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Σπουδή και διδασκαλία

17.17 € 12.02 €
Είναι γνωστό ότι... Το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Κατάρτισης στους Υπολογιστές (ECDL) καθώς και το αντίστοιχο Διεθνές (ICDL) αποτελούν την πλέον διαδεδομένη πιστοποίηση ότι ο κάτοχός τους έχει τις βασικές γνώσεις υπολογιστών και μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κυριότερα προγράμματα. Στόχος του βιβλίου. Μέσα από ένα μεγάλο αριθμό ασκήσεων/ερωτήσεων (150 περίπου για κάθε ενότητα) το βιβλίο εστιάζει στις απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να έχει ο υποψήφιος ώστε να αποκτήσει το πτυχίο. Επιπλέον τον προετοιμάζει για τη μορφή των εξετάσεων των Τεστ ECDL (επίπεδο δυσκολίας, τρόπος απόδοσης/διατύπωσης των ερωτήσεων, κλπ.) ενώ καλύπτει παράλληλα το σύνολο του προγράμματος σπουδών στην έκδοση 3.0. Δομή του βιβλίου. Κάθε ενότητα χωρίζεται σε Κεφάλαια, σύμφωνα με την οργάνωση της ύλης του ECDL. Πρώτα δίνονται οι ασκήσεις/ερωτήσεις για κάθε ενότητα και ακολουθούν οι απαντήσεις. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει λογική ροή σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του ECDL. Το βιβλίο αυτό ξεχωρίζει διότι... - Είναι ένα απαραίτητο συμπλήρωμα για κάθε πιστοποιημένο εγχειρίδιο του προγράμματος σπουδών ECDL - Περιέχει ένα πλήθος ασκήσεων/ερωτήσεων που εξομοιώνουν τα Test ECDL - Παρέχει απαντήσεις (και με περισσότερους από έναν τρόπους) εμπλουτισμένες με εικόνες (βήμα-βήμα), που αποτελούν τον πιο αποτελεσματικό τρόπο εκμάθησης των αντικειμένων.
e-mail Facebook Twitter