Γραφικά υπολογιστών με Open GL


Συγγραφέας : Συλλογικό έργο
Εκδότης : Τζιόλα
Έτος έκδοσης : 2021
ISBN : 978-960-418-895-6
Σελίδες : 912
Κατηγορίες : Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Γραφικά

98.75 € 88.88 €
Περιέχει:
Μια Επισκόπηση των Υπολογιστικών Γραφικών - Υλικό Υπολογιστικών Γραφικών - Λογισμικό Υπολογιστικών Γραφικών - Θεμελιακά Στοιχεία Εξόδου Γραφικών - Ιδιότητες των Θεμελιακών Στοιχείων των Γραφικών - Αλγόριθμοι Υλοποίησης Ιδιοτήτων και Θεμελιακών Στοιχείων των Γραφικών - Δισδιάστατοι Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί - Δισδιάστατη Θέαση - Τρισδιάστατοι Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί - Τρισδιάστατη Θέαση - Ιεραρχική Μοντελοποίηση - Προσομοίωση Κίνησης στον Υπολογιστή - Περιγραφές Τρισδιάστατων Αντικειμένων - Περιγραφές Εύκαμπτων Καμπύλων - Περιγραφές Άλλων Τρισδιάστατων Αντικειμένων - Μέθοδοι Εντοπισμού Ορατών Επιφανειών - Μοντέλα Φωτισμού και Μέθοδοι Απόδοσης Επιφανειών - Μετασχηματισμός Υφής και Μέθοδοι Λεπτομέρειας Επιφανειών - Χρωματικά Μοντέλα και Έγχρωμες Εφαρμογές - Αλληλεπιδραστικές Μέθοδοι Εισόδου και Γραφικές Διεπαφές Χρήστη - Ολικός Φωτισμός - Προγραμματιζόμενο Υλικό (Programmable Shaders) - Αλγοριθμική Μοντελοποίηση - Οπτικοποίηση Συνόλων Δεδομένων - Μαθηματικά για Γραφικά Υπολογιστών - Μορφότυποι Αρχείων Γραφικών - Ο Κόσμος της OpenGL - Βιβλιογραφία - Λεξικό όρων - Ευρετήριο όρων - Ευρετήριο συναρτήσεων της OpenGL

 e-mail Facebook Twitter