Διεθνής οικονομική


Συγγραφέας : Salvatore, Dominick
Εκδότης : Τζιόλα
Έτος έκδοσης : 2022
ISBN : 978-960-418-945-8
Σελίδες : 656
Κατηγορίες : Οικονομία Εμπόριο

76.02 € 68.42 €
Περιέχει: Πρόλογος - Εισαγωγή - Ο Νόμος του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος - Η Τυπική Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου - Καμπύλες Προσφοράς, Ζήτησης και Ανταλλαγής και οι Όροι Εμπορίου - Διαθέσιμες Ποσότητες Συντελεστών και η Θεωρία Heckscher-Ohlin - Οικονομίες Κλίμακας, Ατελής Ανταγωνισμός, και Διεθνές Εμπόριο – Οικονομική Μεγέθυνση και Διεθνές Εμπόριο - Εμπορικοί Περιορισμοί: Δασμοί - Μη Δασμολογικοί Εμπορικοί Φραγμοί και Νέος Προστατευτισμός - Οικονομική Ολοκλήρωση: Τελωνειακές Ενώσεις και Ζώνες Ελευθέρων Συναλλαγών - Διεθνές Εμπόριο Και Οικονομική Ανάπτυξη - Διεθνείς Κινήσεις Συντελεστών Παραγωγής και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις - Ισοζύγιο Πληρωμών - Αγορές Συναλλάγματος και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες - Προσδιορισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών - Ο Μηχανισμός Προσαρμογής των Τιμών Με Κυμαινόμενες και Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες - Ο Μηχανισμός Προσαρμογής Εισοδήματος και ο Συνδυασμός Αυτόματων Προσαρμογών – Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας: Πολιτικές Προσαρμογής - Τιμές και Προϊόν σε μια Ανοικτή Οικονομία: Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά - Κυμαινόμενες Έναντι Σταθερών Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, και ο Συντονισμός της Μακροοικονομικής Πολιτικής - Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα: Παρελθόν, Παρόν Και Μέλλον - Γλωσσάρι Βασικών Όρων - Ευρετήριοe-mail Facebook Twitter