Πίνακας κατανομής ποσοστών και χιλιοστών οριζόντιας & κάθετης ιδιοκτησίας. Κάτοψη, τομή & όψη μιας αρχιτεκτονικής μελέτης. Τοπογραφικό διάγραμμα


Συγγραφέας : Παντελής Θ. Παπακωνσταντίνου
Εκδότης : Δεδεμάδης
Έτος έκδοσης : 2022
ISBN : 978-618-5499-17-4
Σελίδες : 240
Κατηγορίες : Πολεοδομία - Δίκαιο και νομοθεσία

50.00 € 45.00 €
Πρακτικός Οδηγός

Αναλυτικότερα Περιλαμβάνει
 Αναλυτικές οδηγίες για την σύνταξη ενός πίνακα Κατανομής Ποσοστών και Χιλιοστών Οριζόντιου Ιδιοκτησίας.
 Αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου της κάτοψης, τομής και όψης σε μια αρχιτεκτονική μελέτη.
 Τι πρέπει να περιέχεται σε ένα Τοπογραφικό Διάγραμμα για την έκδοση μιας άδειας οικοδομής.
 Διάφορες περιπτώσεις που σχετίζονται με τις πολεοδομικές υπηρεσίες.

Το παρόν βιβλίο περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει ο μηχανικός για να συντάξει τα έγγραφα και σχέδια που απαιτούνται για τη σύνταξη μιας συμβολαιογραφικής πράξης (αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά κ.λ.π ) και είναι χρήσιμο και για Δικηγόρους , Συμβολαιογράφους κ.λ.π.e-mail Facebook Twitter