Κώδικας δικηγόρων

Ενημερωμένη έως 31.8.2012
Επιμελητής : Γεωργιακάκη, Εμμανουέλα Ε.
Εκδότης : Σάκκουλας Αντ. Ν.
Έτος έκδοσης : 2012
ISBN : 978-960-15-2578-5
Σελίδες : 230
Κατηγορίες : Κώδικας δικηγόρων

22.00 € 18.70 €
Στον τόμο αυτό περιέχεται το Ν.Δ. 3026/1954 "Περί Κώδικος Δικηγόρων" με τις έως σήμερα τροποποιήσεις και προσθήκες, καθώς και άλλα νομοθετήματα (για τις δικηγορικές εταιρίες, την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος από αλλοδαπούς κ.λπ.), ώστε να υπάρχει αποτυπωμένη η βασική νομοθεσία για τους δικηγόρους. Καταβλήθηκε προσπάθεια στα διάφορα άρθρα να σημειώνονται και τυχόν σχετικές ρυθμίσεις, ώστε να παρέχεται συνολική εικόνα της οικείας ρυθμίσεως. [Στα άρθρα του Κώδικα Δικηγόρων προστέθηκαν παράτιτλοι. Στο διάταγμα 81/2005 πλέον υπάρχουν παράτιτλοι των άρθρων].Οι προσθήκες αυτές, μαζί με το εκτενές αλφαβητικό ευρετήριο και τον πίνακα περιεχομένων, καθιστούν περισσότερο εύχρηστη την παρούσα κωδικοποίηση.
e-mail Facebook Twitter