Ιστορία της πληροφορίας

Από τον πάπυρο στο ηλεκτρονικό έγγραφο
Συγγραφέας : Κανελλοπούλου - Μπότη, Μαρία
Επιμελητής : Γιαννακουλόπουλος, Ανδρέας
Εκδότης : Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης : 2014
ISBN : 978-960-562-270-1
Σελίδες : 688
Σχήμα : 17x24
Κατηγορίες : Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Βάσεις δεδομένων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Δίκαιο και νομοθεσία

64.00 € 54.40 €
Το έργο «Ιστορία της Πληροφορίας - Από τον πάπυρο στο ηλεκτρονικό έγγραφο» αναλύει, στο πλαίσιο διεπιστημονικού συνεδρίου για την πληροφορία, την πληροφορία και την ιστορία της, από κάθε δυνατή σκοπιά, υπό μορφή μικρών διαφορετικών κεφαλαίων, σε διάφορους σταθμούς του χρόνου και σε εντοπισμένα σημεία αναφοράς. Οι ομιλητές είτε κινηματογράφησαν και μας προβάλλουν μικρές ιστορίες για την πληροφορία σε διάφορες μορφές της, είτε φωτογράφησαν και ανέλυσαν μια εικόνα της σε συγκεκριμένο χρόνο. Στις σελίδες του βιβλίου η πληροφορία ενεργεί ως συνδετικός κρίκος στις διαφορετικές αναζητήσεις των ανθρώπων. Στην εποχή μας έχουμε ίσως μια κρυφή ανάγκη, όσο αδύνατο κι εάν είναι, να επιστρέψουμε στη συνθετική ανάλυση των πραγμάτων κατά το μοντέλο ενός homo universalis -κάποιου που επιχειρεί να τα γνωρίζει όλα και να τα κοιτά με αφοπλιστική άνεση από μακριά. Σκοπός του συνεδρίου και του έργου ήταν να τονιστούν μέσα από τις εισηγήσεις κυρίως: α) η διεπιστημονικότητα της διαπραγμάτευσης της πληροφορίας και θεμάτων στενά συνδεόμενων με αυτή, οι πολλές και διαφορετικές μορφές και έννοιές της, β) ο τρόπος με τον οποίο η πληροφορία εξελίχθηκε από νομικής, αλλά όχι μόνο, πλευράς μέσα στον χρόνο, γ) το σοβαρό σφάλμα να βλέπει κανείς τα ζητήματα σχετικά με την πληροφορία αποκλειστικά μέσα από τα μάτια της σύγχρονης τεχνολογίας της πληροφορίας και μόνο σε σχέση με αυτήν, δ) η ανάγκη να συνδεθεί η ιστορία της σύγχρονης πληροφορίας με το απώτατο παρελθόν της, σύμφωνα με ένα αρχικά περίεργα αθέατο, αλλά κατόπιν μελέτης πασιφανές déjà vu και ε) τα χιλιάδες και περισσότερα, σημεία αναφοράς σε σχέση με την πληροφορία και την εξέλιξή της, από τον πάπυρο μέχρι σήμερα. Στο έργο «Ιστορία της Πληροφορίας - Από τον πάπυρο στο ηλεκτρονικό έγγραφο» αναλύονται τα εξής θέματα: Στο Πρώτο Μέρος - Η Πληροφορία μέχρι τον 21 ο αιώνα: Κ. Παπακωνσταντίνου, «Στήλαι ενθάδε τυπούνται και χαράσσονται»: Νομικές και κοινωνικές προεκτάσεις της διάδοσης της πληροφορίας μέσω της γραφής στο χθες, Μ. Μαλούτα, Οργάνωση και διαχείριση της πληροφορίας στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία: Η συμβολή των παπύρων, Γ.-Κ. Αυγερινού, To αρχαίο νόμισμα ως πηγή πληροφόρησης, Σ. Ψωμά, Η ελληνική Επιγραφική και η σημασία της για τη μελέτη της Ιστορίας. Μια σύντομη εισαγωγή και παρουσίαση των επιγραφών της Κέρκυρας, Έ. Δημητριάδη, Ά. Κιαγιάς, Α. Πετειναρέλης, Η σπαρτιατική σκυτάλη: Από το αρχαίο κείμενο στη σύγχρονη υλοποίηση, Μ. Δενδρινός, Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων, Μ. Βλέσσας, Μ. Μαλακού, Χαρτί και τυπογραφία στην Ασία και τη Δύση, Β. Ζάχου, Ιστορική επισκόπηση της Διπλωματικής ως επιστήμης, Ι. Τσουκαλά, Από το χειρόγραφο στο έντυπο: πως οι κωδικογράφοι ασχολήθηκαν με την τυπογραφία. Το παράδειγμα του Μιχαήλ Αποστόλη, Ζ. Καραβά, Ο Ελληνικός Κωνσταντινουπολιτικός περιοδικός τύπος για παιδιά και νέους στις αρχές του εικοστού αιώνα, Γ. Γιαννακόπουλος, Tο περιοδικό του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως. Συμβολή στην ιστορία των ελληνικών επιστημονικών περιοδικών, Ι. Μακρής, Η ιστορία της εξέτασης των εγγράφων ως τη σημερινή ψηφιακή εποχή. Δεύτερο Μέρος - Ιστορία της Πληροφορίας και Δίκαιο: M. Bottis, Law and information: a «love-hate» relationship, Α. Τάττης, Η δικαιική θεματοποίηση της πληροφορίας, Δ. Κυριάκη - Μάνεση, Ιστορία της θεματικής οργάνωσης της πληροφορίας, Α. Σινανιώτη - Μαρούδη, Η ιστορία της προστασίας του εμπορικού σήματος από την αρχαιότητα έως τον νέο Ν 4072/2012, Μ. Κανελλοπούλου - Μπότη, Μια μικρή ιστορία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, Α. Καψή, Πληροφορία και κοινωνικά δίκτυα: Η ιστορία του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με την ιστορία της εξέλιξης του Παγκόσμιου Ιστού, Β. Στρακαντούνα, Ψηφιοποίηση και διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων - τα «ορφανά» έργα και η ιστορία τους, Γ. Γιαννόπουλος, Η ιστορία των βάσεων νομικών δεδομένων, Ι. Ιγγλεζάκης, Η ιστορία της νομικής πληροφορικής, Β. Ζάχου, Ιστορία της αποδεικτικής λειτουργίας του εγγράφου, Μ. Γιαννακάκη, Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα κατά την εξέλιξη του διαδικτύου, Μ. Παπαδόπουλος, Από το CUDOS και το Semion στον οργανισμό Creative Commons και στο Open Knowledge Foundation, D. Gritzalis, M. Kandias, V. Stavrou, L. Mitrou, The social media in the history of information: Privacy violations and security mechanisms, Δ. Μοσχόπουλος, Οι επιδράσεις που ασκεί το υπόστρωμα της πληροφορίας στους διοικητικούς θεσμούς, Α. Μιχαηλάκη, Κώδικας Δεοντολογίας για τους βιβλιοθηκονόμους των ειδικών συλλογών, M. Samatas, A brief history of the anticommunist surveillance in Greece and its lasting impact, Π. Κιορτσή, Η ιστορία των κοινωνικών δικτύων σε παγκόσμιο επίπεδο με την προσέγγιση του Συγκριτικού Συνταγματικού Δικαίου, Δ. Κουής, Ν. Μήτρου, Από το έντυπο στο ηλεκτρονικό διαδραστικό βιβλίο και οι νέες μορφές παρουσίασης της γνώσης. Τρίτο Μέρος - Η Πληροφορία σήμερα: Η. Αρακά, Ν. Κούτρας, Ε. Μακρίδου, H πρόσβαση στην πληροφορία: εξέλιξη και ψηφιακό χάσμα, Μ. Δουκατά, Δ. Πολίτης, Εξερευνώντας την πληροφορία στο περιβάλλον της ανοικτής πρόσβασης, Α. Γιαννουκάκου, Δικαίωμα στην πληροφορία και ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα, Φ. Παναγοπούλου - Κουτνατζή, Έρευνα σε ιστορικές πηγές και προστασία της πληροφορίας, Μ.-Δ. Παπαδοπούλου, Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ως λόγος περιορισμού του δικαιώματος γνώσης εγγράφων της Διοίκησης, S. Tassis, Using social networking sites: legal or a social Liability, Σ. Γιαννουλάκης, Μ. Ζέρβας, Π. Αρτέμης, Προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: αποτελέσματα έρευνας, Κ. Καλέμης, Ά. Κωσταρέλου, Ν. Γκάτσου, Μ. Γεωργοπούλου, Μια ιστορία για την Πληροφορική: O οπτικός εγγραμματισμός σε μαθητές μεταναστευτικού υποβάθρου αξιοποιώντας την εικόνα και το διαδίκτυο, Α. Καπανιάρης, Από τα ηλεκτρονικά στα ψηφιακά εμπλουτισμένα βιβλία (enriched e-books): Εργαλεία ψηφιακού εμπλουτισμού στην εκπαίδευση, Σ. Καπιδάκης, Οι δρόμοι της ψηφιακής διατήρησης και της ψηφιακής αρχαιολογίας, Γ. Κωστοπούλου, Διαστάσεις της πληροφορίας στη Μετάφραση: Ακολουθώντας σημαντικούς σταθμούς στην ιστορία και τη διάδοση της πληροφορίας, Α. Κουλούρης, Η ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana ως σημείο συγκέντρωσης Ευρωπαϊκού πολιτιστικού αποθέματος, Μ. Σαντοριναίος, Ευκαιρίες και προβλήματα που προκύπτουν κατά τη μετάβαση από τον πολιτισμό του χαρτιού στον πολιτισμό του ψηφιακού υποστρώματος, Κ. Δημουλάς, Aπόπειρα νευροψυχολογικής εξήγησης της διαστρέβλωσης της πληροφορίας, Ε. Βουλιγέα, Μ. Σιταρά, Ανοικτή πρόσβαση και αρχαιολογικά δεδομένα.e-mail Facebook Twitter