Έλεγχος και κοστολόγηση

Για τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας : Πατεστής, Ιωάννης Κονόμος, Γιώργος
Εκδότης : Le Monde / Les Livres du Tourisme
Έτος έκδοσης : 2014
ISBN : 960-8382-37-4
Σελίδες : 256
Σχήμα : 17x24
Κατηγορίες : Διοίκηση και οργάνωση Εστιατόρια, ταβέρνες, κλπ.

22.50 € 15.75 €
Το «Έλεγχος & Κοστολόγηση» συμπυκνώνει την πρακτική εφαρμογή και λειτουργία των τμημάτων διαχείρισης και ελέγχου επισιτιστικών τμημάτων, με τη σύγχρονη επιστημονική γνώση και μεθοδολογία. Αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό σχεδιασμού, οργάνωσης, διεύθυνσης και ελέγχου, όλων των δραστηριοτήτων μιας επισιτιστικής επιχείρησης. Στόχος του είναι η ανάλυση σύγχρονων, πρακτικών αλλά συνάμα επιστημονικών εργαλείων, που θα διευκολύνουν την καθημερινή εργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών στον τομέα της διοίκησης τροφίμων και ποτών (Food and Beverage). Στις σελίδες του βιβλίου αναλύονται τόσο κλασικά ζητήματα που αφορούν τα τμήματα διαχείρισης και ελέγχου, όσο και σύγχρονα θέματα ελέγχου και κοστολόγησης που αποτελούν καινοτομία για την ελληνική βιβλιογραφία. Ενδεικτικά κεφάλαια του βιβλίου είναι: Οργάνωση τμήματος προμηθειών, Σχεδιασμός προμηθειών, Μέθοδοι προμηθειών και τεχνικές αξιολόγησης προμηθευτών, Η τέχνη των διαπραγματεύσεων, Παραλαβές εμπορευμάτων, Αποθήκευση υλικών, Διαχείριση αποθεμάτων, Απογραφές αποθεμάτων - Βιομηχανικός ποιοτικός έλεγχος, Εισαγωγή στην κοστολόγηση παρασκευασμάτων, Εφαρμογές κοστολόγησης επισιτιστικών επιχειρήσεων, Ανάλυση νεκρού σημείου, Τιμολόγηση προϊόντων, Έλεγχος πωληθέντων, Τεχνικές ανάλυσης μενού, Εξόρυξη κανόνων συσχέτισης, Έλεγχος ανεξαρτησίας ποιητικών δεδομένων, Αξιολόγηση επένδυσης

e-mail Facebook Twitter