Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων


Συγγραφέας : Neapolitan, Richard
Εκδότης : Broken Hill Publishers Ltd
Έτος έκδοσης : 2023
ISBN : 9789925351114
Σελίδες : 616
Σχήμα : 21x29
Κατηγορίες : Αλγόριθμοι

100.00 € 90.00 €
Το βιβλίο «Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων» προσφέρει μία ισορροπημένη παρουσίαση σχεδίασης αλγορίθμων, ανάλυση της πολυπλοκότητάς τους και της υπολογιστικής τους πολυπλοκότητας. Είναι ιδεώδες για έναν φοιτητή πληροφορικής με σχετικά λίγες γνώσεις τόσο άλγεβρας όσο και διακριτών δομών. Το κείμενο παρουσιάζει Μαθηματικές έννοιες με απλή γλώσσα και σημειογραφία ώστε να μεγιστοποιήσει την εύκολη κατανόηση τους. Συγκεκριμένα παραδείγματα, παραρτήματα που επανεξετάζουν βασικές μαθηματικές έννοιες και μια προσέγγιση που εστιάζει στον φοιτητή ενισχύουν τις θεωρητικές εξηγήσεις και προάγουν τη μάθηση και την εμπέδωση. Ο ψευδοκώδικας σε C++ και Java βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα τους πολύπλοκους αλγορίθμους. Ένα κεφάλαιο για τους αριθμητικούς αλγορίθμους περιλαμβάνει μια ανασκόπηση της βασικής θεωρίας αριθμών, τον αλγόριθμο του Ευκλείδη για την εύρεση του μεγαλύτερου κοινού διαιρέτη, μια ανασκόπηση της αριθμητικής υπολοίπων, έναν αλγόριθμο για την επίλυση γραμμικών εξισώσεων υπολοίπων, έναν αλγόριθμο για τον υπολογισμό δυνάμεων υπολοίπων και τον νέο αλγόριθμο πολυωνυμικού χρόνου για τον προσδιορισμό του αν ένας αριθμός είναι πρώτος. Η αναθεωρημένη και ενημερωμένη αυτή έκδοση περιλαμβάνει ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο για τους γενετικούς αλγορίθμους και τον γενετικό προγραμματισμό, που περιλαμβάνει προσεγγιστικές λύσεις στο πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή, έναν αλγόριθμο για ένα τεχνητό μυρμήγκι που πλοηγείται κατά μήκος μιας ουράς τροφής και μια εφαρμογή στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Με πλήρως επικαιροποιημένες ασκήσεις και παραδείγματα σε όλη την έκδοση και βελτιωμένους πόρους για τους διδάσκοντες. Tο βιβλίο είναι ένα βασικό κείμενο για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα σχεδιασμού και ανάλυσης αλγορίθμων.e-mail Facebook Twitter