Τυπικόν της υψηλής μαγείας


Συγγραφέας : Levi, Eliphas
Εκδότης : Δίον
Έτος έκδοσης : 2023
ISBN : 978-618-5736-12-5
Σελίδες : 364
Κατηγορίες : Απόκρυφες επιστήμες Μαγεία

34.98 € 31.48 €
Από του 1929 η παρούσα μετάφρασις εις την Ελληνικήν του θεμελιώδους "Τυπικού της Υψηλής Μαγείας" του ELIPHAS LEVI, ανέμενε την δημοσιότητα. Πλείστοι όσοι φίλοι, ερασταί της Γνώσεως, ιδίως μετά την έκδοσιν του "Δόγματος της Υψηλής Μαγείας" του ιδίου συγγραφέως, μετ' επιμονής εζήτουν να συνεχισθή η έκδοσις και των άλλων έργων του Γάλλου Μύστου, ιδίως όμως του περιφήμου και κλασικού "Τυπικού". Ο Μεταφραστής όμως εδίσταζε να το φέρη εις φως, αν και μεταφράσεις αυτού έχουν προ πολλών δεκαετηρίδων κυκλοφορήσει εις όλας σχεδόν τας γλώσσας του πεπολιτισμένου κόσμου. Είμεθα διστακτικοί, όχι δια την εγκρυπτομένην πραγματικήν αξίαν του έργου, αλλά δια την φαινομενικήν, εντυπωσιακήν διατύπωσιν των αληθειών υπό το πειραματικόν πρίσμα και ιδίως με την παραπλανητικήν πειστικότητα του συγγραφέως. Αναγιγνώσκων ο μη εξησκημένος ερευνητής τας παραπειστικάς φράσεις του Τυπικού του Ελιφάς Λευΐ, πιθανόν να νομίση ότι το μαγικόν Τυπικόν ομοιάζει προς εν βιβλίον εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής ή Χημείας και ότι τα ορώμενα της Μυήσεως, συγγενεύουν προς τα μεταψυχικά ή και πνευματιστικά πειράματα...


Ο Αλφόνσος Λουδοβίκος Κονστάντ γεννήθηκε στην Γαλλία το 1810. Πήρε το ψευδώνυμο Ελιφάς Λευί μετά την δεύτερη "γέννησή του", οταν δηλαδή μυήθηκε στα Μυστήρια της Καμπαλά. Αγωνίσθηκε όσο κανένας άλλος εσωτεριστής για την συμφιλίωση της Θρησκείας με την Επιστήμη και της Πίστεως με την Λογική. Μελέτησε σε βάθος τα σπανιότερα ντοκουμέντα της Μαγείας, της Αλχημείας και της Αστρολογίας. Αποκάλυψε υπερβατικές αλήθειες που διδάσκονταν μόνον στα Μεγάλα Μυστήρια των αρχαίων Ναών. Στο τέλος της ζωής του δήλωσε ότι, παρά την γνώση του, ποτέ του δεν συνάντησε γλυκύτερο και φωτεινότερο βιβλίο από το Ευαγγέλιο του Ιησού. Το "Οραμα του Ιεζεκιήλ" είναι η επιστέγαση της ιερογαμίας μεταξύ του Εσωτερισμού και της Χριστιανικής Θρησκείας, που μόνον ένα τόσο Υψηλό Πνεύμα, σαν και αυτόν, θα μπορούσε να αποδώσει. Μετέστη, έμπλεος φωτισμού και πνευματικής γαλήνης, σε κόσμους φωτεινότερους το 1875.


e-mail Facebook Twitter