Σπήλαια και άλλα καρστικά φαινόμενα της Λέσβου


Συγγραφέας : Χουτζαίος, Γεώργιος Μ. Χουτζαίος, Θεόδωρος
Εκδότης : Ιδιωτική Έκδοση
Έτος έκδοσης : 1992
ISBN :
Σελίδες : 106
Σχήμα : 21x18
Κατηγορίες : Σπήλαια

15.28 € 13.60 €




Η εργασία αυτή αποτελεί μία προκαταρκτική μελέτη των σπηλαίων της Λέσβου, με σκοπό την γενική θεώρηση τους. Από τα σπήλαια της Λέσβου τα περισσότερα έχουν εξερευνηθεί για πρώτη φορά από τους συγγραφείς της μελέτης αυτής, ενώ δύο σπήλαια (των Ταξιαρχών και του Πλωμαρίου) έχουν εξερευνηθεί από την Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία. Για τα σπήλαια της Λέσβου πολύτιμες πληροφορίες έχουν συλλεχθεί από τους αγροφύλακες του νησιού, από τους Προέδρους Κοινοτήτων ή Δημάρχους, καθώς και από τους κατοίκους διαφόρων χωριών .'Όλους τους παραπάνω τους ευχαριστούμε θερμά. Θερμές επίσης ευχαριστίες εκφράζουμε στη Νομαρχία Λέσβου για την οικονομική ενίσχυση που μας έδωσε ( 1981 ) και έτσι μπορέσαμε να καλύψουμε μέρος των εξόδων που έγιναν . Πιστεύουμε ότι η εργασία μας θα κριθεί με επιείκεια από τον αναγνώστη, ευχόμαστε δε να αποτελέσει την απαρχή για άλλους πιο ειδικευμένους ερευνητές που θα ήταν ευχής έργο να επιχειρήσουν την πληρέστερη μελέτη των σπηλαίων του νησιού καθώς και την ανακάλυψη νέων. Μυτιλήνη, Μάρτιος 1989 Γεώργιος Μ. Χουτζαίος Θεόδωρος Μ .Χουτζαίος

Γεννήθηκε στην Αγιάσο Λέσβου το 1944. Τελείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στο Β' Λύκειο Αρρένων Μυτιλήνης, διαμένοντας στο Εκκλησιαστικό Οικοτροφείο Αριστούχων Απόρων Μαθητών της Ιεράς Μητρόπολης Μυτιλήνης, ως υπότροφος του κληροδοτήματος Γρηγορίου Χατζηπανάγου - Σκορδά. Είναι πτυχιούχος του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως υπότροφος του κληροδοτήματος Γεωργίου Βοστάνη. Μετεκπαιδεύτηκε στην πυρηνική φυσική στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών "Δημόκριτος". Υπηρέτησε καθηγητής φυσικής στο Β' Λύκειο και Β' Γυμνάσιο Αρρένων Μυτιλήνης, στο λύκειο Αγιάσου, στο Α' Λύκειο Θηλέων Μυτιλήνης, στο Α' Λύκειο Αρρένων Μυτιλήνης και στο Λύκειο Αρρένων Χαλανδρίου (1967-1980). Υπηρέτησε ακόμα ως καθηγητής στην Τεχνική Σχολή Μυτιλήνης "Βερναδάκης", στη Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΔΕ), στη Σχολή Ξεναγών Βορείου Αιγαίου και στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Μυτιλήνης (ΠΕΚ). Από το 1980 μέχρι το 1991 υπηρέτησε ως καθηγητής στην Παιδαγωγική Ακαδημία Μυτιλήνης και είναι ο τελευταίος Διευθύνων Υποδιευθυντής αυτής, λόγω της οριστικής κατάργησής της. Υπηρέτησε ακόμα και για δύο έτη ως μέλος του ΕΔΤΠ του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σήμερα είναι συνταξιούχος Ειδικός Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αθηνών και ασχολείται με την επιστημονική έρευνα θεμάτων της ειδικότητάς του. Έχει κάνει πολλά επιστημονικά δημοσιεύματα τόσο στο λεσβιακό τύπο όσο και σε επιστημονικά περιοδικά. Έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών για τη μελέτη του "Το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου" (1977) και έχει λάβει έπαινο του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών (1971), καθώς και έπαινο του Αρχηγείου Αεροπορίας (1973). Είναι μέλος πολλών σωματίων της Λέσβου και των Αθηνών. Ομιλεί την αγγλική γλώσσα. Υπηρέτησε ως σμηνίας στην Ελληνική Αεροπορία. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.






e-mail Facebook Twitter