Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας


Συγγραφέας : Άκης Αντωνιάδης
Εκδότης : Εκδόσεις Φυλάτος
Έτος έκδοσης : 2021
ISBN : 978-960-658-097-0
Σελίδες : 550
Κατηγορίες : Ιδιωτικό δίκαιο Βιβλιοθήκες

22.00 € 19.80 €
Οι βιβλιοθήκες διαχρονικά αποτελούν χώρους συγκέντρωσης, φύλαξης-διατήρησης των προϊόντων της ανθρώπινης διάνοιας και μετάδοσης της γνώσης. Όμως ορισμένα φυσικά πρόσωπα αδυνατούν να έχουν ίση πρόσβαση στη γνώση και ενίοτε στο καθ’ εαυτό κτίριο της βιβλιοθήκης εξαιτίας της αναπηρίας τους.

Το Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας αποτελεί πολύτιμο αρωγό τόσο των βιβλιοθηκών, όσο και των ατόμων με αναπηρία, καθώς έχει θεσπίσει συγκεκριμένους περιορισμούς, με στόχο να διευκολυνθεί το έργο των βιβλιοθηκών και να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε αυτόν τον πολιτιστικό πλούτο.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία γενική επισκόπηση των ρυθμίσεων της πνευματικής ιδιοκτησίας σε διεθνές, ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, που αφορούν τους δικαιούχους, τους εξουσιοδοτημένους φορείς, τη δημιουργία, τη διανομή και το δανεισμό προσβάσιμων αντιγράφων. Παρουσιάζονται τα θέματα της ανοιχτής πρόσβασης, των τεχνολογικών μέτρων προστασίας, της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των σημαντικότερων εξελίξεων που αφορούν τις βιβλιοθήκες και τα άτομα με αναπηρία στον 21ο αιώνα.e-mail Facebook Twitter