Λυσίου υπέρ Μαντιθέου: Ρητορικά κείμενα Β΄ λυκείου

Θεωρητικής κατεύθυνσης
Συγγραφέας : Μπικάκης, Μιχάλης
Εκδότης : Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη
Έτος έκδοσης : 2008
ISBN : 978-960-14-1751-6
Σελίδες : 336
Σχήμα : 27x19
Κατηγορίες : Ρητορική, Αρχαία - Σπουδή και διδασκαλία (Μέση)
Σειρά : Εκπαιδευτικά Βιβλία

16.31 € 11.25 €
Το παρόν εκπαιδευτικό βιβλίο περιλαμβάνει: 1. Ερωτήσεις εισαγωγής 2. Παρουσίαση του θεσμού της δοκιμασίας με τη βοήθεια ερωτήσεων 3. Αναλυτική παρουσίαση των ενοτήτων του σχολικού βιβλίου, οι οποίες εμπεριέχουν: - Μετάφραση του κειμένου (σε φυσική σειρά και κατ' αντιστοιχία) - Γλωσσικά-γραμματικά σχόλια - Ετυμολογική προσέγγιση των λέξεων της εκάστοτε παραγράφου - Λεξιλογικό πίνακα με παράγωγες και σύνθετες λέξεις στη νέα ελληνική, ο οποίος αποδεικνύει τη διαχρονική εξέλιξη της γλώσσας μας. - Χρονικές αντικαταστάσεις των ρηματικών τύπων της παραγράφου - Εγκλιτικές αντικαταστάσεις των ρηματικών τύπων της παραγράφου - Συντακτική ανάλυση - Νοηματική απόδοση - Πραγματολογική προσέγγιση - Ερμηνευτική προσέγγιση - Θέση ενότητας - Σκοπός ενότητας - Επιχειρηματολογία ρήτορα (έντεχνες πίστεις) - Αξιολόγηση επιχειρημάτων ρήτορα - Ρητορικά ήθη (ηθοποιία) - Ρητορικά ήθη (παθοποιία) - Άτεχνες πίστεις - Μορφολογική-αισθητική προσέγγιση - Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου - Πρόσθετες ερωτήσεις - Κριτήριο αξιολόγησης 4. Επίμετρο, το οποίο περιλαμβάνει: - Παρουσίαση των σχημάτων λόγου της αρχαίας ελληνικής γλώσσας - Απαντήσεις στις πρόσθετες ερωτήσεις - Απαντήσεις στα κριτήρια αξιολόγησης.


e-mail Facebook Twitter