Ιερού Αυγουστίνου ομιλίες στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο


Συγγραφέας : Χατζηεφραιμίδης, Ειρηναίος Ι.
Εκδότης : Μπαρμπουνάκης Χ.
Έτος έκδοσης : 2021
ISBN : 978-960-267-390-4
Σελίδες : 1074
Κατηγορίες : Θεολογία

58.30 € 52.47 €
Το ἐν λόγῳ ἔργο τοῦ ἁγίου Αύγουστίνου εἶναι κατά βάση ἑρμηνευτικό. Ἀσχολεῖται μέ τήν ἑρμηνεία τοῦ κατά Ἰωάννην εὐαγγελίου, χωρίς νά λείπουν οἱ ἀναφορές στίς αἱρέσεις, στή σύγχρονη ζωή τῆς ἐκκλησίας καί τῆς κοινωνίας του. Αὐτό δείχνει τόν ἐποικοδομητικό χαρακτῆρα τῶν ὁμιλιῶν.
Ὁ Αὐγουστίνος ἀκολουθεῖ τήν ἱστορική μέθοδο ἑρμηνείας, ἀλλ’ ἀρκετές φορές συναντοῦμε τήν ἀλληγορική ἑρμηνεία του. Ἄν κάποτε συμπίπτει μέ τόν Ὠριγένη, αὐτό δέν σημαίνει ἐξάρτηση. “Ρωμαλεότητι τοῦ κρείττονος” ὁ Αὐγουστίνος ἀκολουθεῖ τή δική του ὁδό. Ὑπάρχουν, ὅμως, καί περιπτώσεις κατά τίς ὁποῖες ἡ ἑρμηνεία του συμπίπτει μ’ ἐκείνην τῶν ἀνατολικῶν πατέρων.
Ἐξ ἄλλου, δέν ἀπουσιάζουν τά ὑψιπετῆ πετάγματα αὐτοῦ τοῦ ἀετοῦ τοῦ πνεύματος, τοῦ φιλοσόφου καί ρήτορος Αὐγουστίνου, τά ὁποῖα ἀπαιτοῦν πολλή προσπάθεια γιά νά τά παρακολουθήσεις. Ὁ ἴδιος ὑπῆρξε διδάσκαλος τῆς ρητορικῆς. Στό De Doctrina Christiana 4, Ι, 2 γράφει ὅτι ἔμαθε καί δίδαξε τά διδάγματα τῆς ρητορικῆς στά κοσμικά σχολεῖα. Ἡ ρητορική του δεινότητα διαφαίνεται στήν πλοκή τοῦ λόγου του, στίς πολλές ὁμοηχίες καί στίς ἀντιθέσεις, πού θυμίζουν Γρηγόριο Θεολόγο.


Ο αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Ι. Χατζηεφραιμίδης κατάγεται από την πόλη της Φλώρινας, όπου και διαμένει. Διακονεί ως εφημέριος-ιεροκήρυκας στην Ι.Μ. Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας. Διδάσκει ως επίκουρος καθηγητής στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) με γνωστικό αντικείμενο: "Ορθοδοξία και πολιτισμός". Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους και έχει εκδώσει αρκετά βιβλία.
e-mail Facebook Twitter