Νέος οικοδομικός κανονισμός


Συγγραφέας : Μοσχάκη, Ευδοκία
Εκδότης : Δεδεμάδης
Έτος έκδοσης : 2021
ISBN : 978-618-5499-11-2
Σελίδες : 950
Κατηγορίες : Οικοδομική Πολεοδομία - Δίκαιο και νομοθεσία

85.00 € 76.50 €
Οι αλλαγές στη νομοθεσία που προέκυψαν μετά την τελευταία έκδοση (5η) και ειδικότερα μετά τη δημοσίευση του ν.4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», και των τροποποιήσεών του, καθώς και τις σημαντικές αλλαγές με το ν.4819/2021, μας οδήγησαν στην κυκλοφορία της νέας 6ης έκδοσης του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Πρόκειται για την πιο πλήρη έκδοση, απαραίτητο πρακτικό βοήθημα για όλους τους μηχανικούς, επικαιροποιημένο, με ανάλυση, σχολιασμό και ερμηνεία κατά παράγραφο.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:

• Ενημέρωση με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις.
• Παράθεση σχετικών αποφάσεων, ερμηνευτικών εγκυκλίων και τεχνικών οδηγιών, κατά παράγραφο.
• Επεξηγηματικά σχόλια, πίνακες και σχέδια.
• Συνοπτικός πίνακας για δόμηση – κάλυψη – όγκο.
• Σύγκριση με προγενέστερες διατάξεις.
• Συνοπτικός πίνακας για απαιτούμενες αδειοδοτήσεις – εγκρίσεις ανά περίπτωση (άρθρο 4).
• Πλήρης ενημέρωση για τις διαδικασίες αδειοδοτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά περίπτωση.

Επιπλέον περιέχει:

• Ανάλυση – Ερμηνεία & Κωδικοποίηση κατά άρθρο του Νόμου 4067/2012: «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με βάση τους: ν.4117/2013, 4123/2013, 4178/2013, 4223/2013, 4258/2014, 4280/2014, 4296/2014, 4315/2014, 4447/2016, 4467/2017, 4495/2017, 4501/2017, 4508/2017, 4512/2018, 4513/2018, 4546/2018, 4549/2018, 4602/2019, 4635/2019, 4643/2019, 4663/2020, 4664/2020, 4674/2020, 4676/2020, 4684/2020, 4685/2020, 4710/2020, 4722/2020, 4759/2020, 4782/2021, 4787/2021, 4796/2021, 4819/2021.
• Παράθεση των σχετικών ερμηνευτικών εγκυκλίων, τεχνικών οδηγιών και εγγράφων που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, κατά παράγραφο.
• Επεξηγηματικά σχόλια, πίνακες και σχέδια.
• Πεδίο εφαρμογής κατ’ άρθρο και παράγραφο.
• Σύγκριση με προγενέστερες διατάξεις.
• Συνοπτικός πίνακας για απαιτούμενες αδειοδοτήσεις – εγκρίσεις ανά περίπτωση.
• Συνοπτικός πίνακας για δόμηση – κάλυψη – όγκο : Ποια στοιχεία προσμετρούν ή όχι στη δόμηση, στην κάλυψη και στον όγκο, με ποιες προϋποθέσεις και προδιαγραφές.
• Απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά περίπτωση.
• Προσβασιμότητα για ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα: Aπαιτήσεις για νέα και υφιστάμενα κτίρια – προδιαγραφές.
• Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια, αλλαγή χρήσης, ενεργειακή αναβάθμιση.
• Φυτεμένα δώματα – κίνητρα για βιοκλιματικά κτίρια


Αρχιτέκτων Μηχανικός


e-mail Facebook Twitter