Νέα πολεοδομική νομοθεσία 2019


Συγγραφέας : Παπαδόπουλος, Ιωάννης, πολιτικός μηχανικός
Εκδότης : Αρναούτη
Έτος έκδοσης : 2019
ISBN : 618-84029-3-5
Σελίδες : 1200
Σχήμα : 24x17
Κατηγορίες : Πολεοδομία - Δίκαιο και νομοθεσία

85.00 € 63.75 €
Είναι ένας τόμος (1200 σελίδες) με 1 DVD με τις Νέες Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ και περιλαμβάνει με ανάλυση κατ' άρθρο τις διατάξεις της «Πολεοδομικής Νομοθεσίας», τις διατάξεις του «Νέου Οικοδομικού Κανονισμού Ν.Ο.Κ. », τις διατάξεις του «Νέου Τρόπου Έκδοσης e - Αδειών Δόμησης» και τον «Νέο Κώδικα Κτιριοδομικού Κανονισμού». Επίσης περιλαμβάνει τον «Νέο Αντισεισμικό Κανονισμό», τις διατάξεις τον Νόμων 4495-2017 και 4546-2018 για την «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης», τον «Κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων» και τον «Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος ». Όλες οι ανωτέρω διατάξεις είναι ενημερωμένες και συμπληρωμένες κατ' άρθρο μέχρι σήμερα με τις νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, τις υπουργικές αποφάσεις και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους. Αναλυτικά περιλαμβάνει: 1)ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: α) Βασικός κορμός πολεοδομικής Νομοθεσίας β) Διαδικασία έκδοσης αδειών δόμησης γ) Προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων (εντός και εκτός σχεδίου) δ) ʼδειες λειτουργίας καταστημάτων ε) ʼδειες εκτός σχεδίου ε) Αιγιαλός - Παραλία στ) Δασικοί χάρτες - Ελεγκτές δόμησης. 2)Νέος Οικοδομικός Κανονισμός: Ορισμοί συντελεστών και μεγεθών - Χρήση κτιρίων - Αρτιότητα και οικοδομησιμότητα - Κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές - Συντελεστής δόμησης - Ποσοστό κάλυψης - Συντελεστής όγκου - Θέση και ύψος κτιρίου - Αφετηρία μέτρησης υψών - Λειτουργικά ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου - Κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης. Ηχομόνωση - Ηχοπροστασία με πίνακες κριτηρίων. 3)Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. 4)Νέος Κώδικας Κτιριοδομικού Κανονισμού: Ταξινόμηση των κτιρίων και των δομικών κατασκευών σύμφωνα με τη χρήση τους για την εφαρμογή του κτιριοδομικού κανονισμού. Πληθυσμός - Ασφάλεια και αντοχή των κτιρίων - Δόμηση κοντά σε ρέματα - Πυροπροστασία - Τοίχοι στα όρια των οικοπέδων - Μεσότοιχοι. Κεκλιμένα επίπεδα κυκλοφορίας πεζών - Στηθαία - Κινητά προστεγάσματα - Απομάκρυνση ομβρίων από εξώστες και δώματα. Κτιριοδομικός κανονισμός για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία. Δημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα 5)Τεύχος Τεχνικών οδηγιών για την εφαρμογή του Ν.Ο.Κ. Χρήση κτιρίων - Ειδικές περιπτώσεις. Κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές. 6)Νέος Αντισεισμικός Κανονισμός και Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 7)Νόμος 4495/0217και 4546/2018: Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης, Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις. 8)Κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (Κ.Ε.Ν.Α.Κ.): Μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Μελέτη Ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. Κατηγορίες και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού. 9) Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός 10) Τοπογραφικά - Κτηματολόγιο 11) Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων. 12) Ηλεκτρονική Πολεοδομία ,Κατάρτιση Μητρώου Ελικτών. 13) Τεχνολογία Χαλύβων. 14) Κατάλογος Ευρωκώδικων. ΠΑΡΕΧΕΤAI ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ένας τόμος με DVDe-mail Facebook Twitter