Να ένα android...


Συγγραφέας : Χαρίτων Κυπριανός
Εκδότης : Εκδόσεις Παπαζήση
Έτος έκδοσης : 2022
ISBN : 978-960-02-3971-3
Σελίδες : 308
Κατηγορίες : Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Προγραμματισμός

25.44 € 22.90 €
Το παρόν βιβλίο δίνει στον αναγνώστη, με απλό, δομημένο και επεξηγηματικό τρόπο, σε μορφή αυτοεκμάθησης και χωρίς απαίτηση προγενέστερων γνώσεων ή εξειδικευμένων δεξιοτήτων επί του αντικειμένου, την δυνατότητα να αναπτύξει την οποιαδήποτε εφαρμογή που καλύπτει γενικές ή εξατομικευμένες ανάγκες του, όπως ανταλλαγή μηνυμάτων, ανταλλαγές εικόνας, κοινοποίηση τοποθεσίας, δημιουργία παιχνιδιών, χρήση βάσεων δεδομένων κλπ. Το περιβάλλον ανάπτυξης που αξιοποιείται είναι το Android Studio και ενσωματώνονται οι υπηρεσίες της διαδικτυακής πλατφόρμας Firebase.

«Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια καινοτόμα και ολοκληρωμένη εισαγωγή στο δομημένο προγραμματισμό σε περιβάλλον Android . Γίνεται εύκολα κατανοητό από τον αναγνώστη και αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για μαθητές , σπουδαστές αλλά και εργαζόμενους παρέχοντας τους τις αναγκαίες γνώσεις προκειμένου όχι μόνο απλά να κατανοήσουν ένα εξειδικευμένο αντικείμενο αλλά και να έχουν τις σωστές απαντήσεις σε ερωτήματα που προκύπτουν από την καθημερινή χρήση των εφαρμογών του συναφούς περιβάλλοντος».
Ευθύμιος Αλέπης,
Αν. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώςe-mail Facebook Twitter