Ο προγραμματισμός του μικροελεγκτή AVR ATMega328 με τη χρήση της πλατφόρμας ARDUINO


Συγγραφέας : Καλοφωλιάς, Δημήτρης
Εκδότης : Τζιόλα
Έτος έκδοσης : 2017
ISBN : 978-960-418-659-4
Σελίδες : 384
Σχήμα : 24x17
Κατηγορίες : Αυτοματισμός

32.05 € 26.28 €
Περιέχει: I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, Βασικές αρχές κυκλωμάτων, Εισαγωγή στην πλατφόρμα Arduino, II: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ, Blink LED, Seven Segment Displays, Analog I/O, III: ΣΕ ΠΙΟ ΒΑΘΙΑ ΝΕΡΑ, DC Motors, Πολυπλέκτες-Αποπολυπλέκτες, Barebone Arduino, Bitwise Operations, IV: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, Σειριακό πρωτόκολλο επικοινωνίας, Το πρωτόκολλο επικοινωνίας I2C, V:ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο.e-mail Facebook Twitter