Η επαγγελματική μίσθωση

Στοιχεία, κατάρτιση και μεταβολές κατά τη λειτουργία της σύμβασης
Συγγραφέας : Αρχανιωτάκης, Γεώργιος Ε.
Εκδότης : Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης : 2002
ISBN : 978-960-301-626-7
Σελίδες : 548
Τόμος : 1
Σχήμα : 25x18
Κατηγορίες : Αστικό δίκαιο

64.00 € 60.80 €
Σκοπός της -νέας εξ ολοκλήρου- παρούσας μελέτης είναι να αντιμετωπίσει την επαγγελματική μίσθωση, ως επώνυμο συμβατικό τύπο του ειδικού ενοχικού δικαίου και, συνακόλουθα, να επιλύσει τα ερμηνευτικά της ζητήματα με την αρμονική ένταξή τους στο ευρύτερο σύστημα του αστικού δικαίου -σε ορισμένα σημεία και του δικαίου των εμπορικών εταιριών- και με αναγωγή στις δικαιικές αρχές που τα διατρέχουν. Αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για κάθε ερμηνευτή και εφαρμοστή του δικαίου της επαγγελματικής μίσθωσης· ιδίως για εκείνους, που δεν λησμονούν -αλλ' αντίθετα τείνουν να πραγματώσουν- την αμφίδρομη άρρηκτη σχέση θεωρίας και πράξης. Η μελέτη αντικείμενο έχει τις διατάξεις του π.δ. 34/1995, οι οποίες διέπουν τις υφιστάμενες σήμερα επαγγελματικές μισθώσεις. Παρατίθεται πληθώρα ερμηνευτικών ζητημάτων που αναφύονται κατά την ερμηνεία των "ενεργών" διατάξεων, προτεινόμενων λύσεων, κυριολεκτικά ανεξάντλητη νομολογία, εκτενείς αναφορές στις διαμορφωμένες ερμηνευτικές θέσεις, καθώς και αναπτυγμένη θεμελίωση των προτεινόμενων θέσεων. Ο πρώτος αυτός τόμος πραγματεύεται συγκεκριμένα: στο πρώτο Μέρος, που ακολουθεί την Εισαγωγή, τα στοιχεία -ουσιώδη και επουσιώδη- της επαγγελματικής μίσθωσης και την κατάρτισή της· και στο δεύτερο Μέρος, τις μεταβολές που συντελούνται κατά τη λειτουργία της σύμβασης ως προς τα πρόσωπα των συμβαλλομένων, το μίσθιο και τη χρήση του και το ύψος του μισθώματος.


e-mail Facebook Twitter