Η πνευματική πορεία του Γένους με όχημα το χειρόγραφο και το έντυπο βιβλίο, Α': 13ος αιώνας - μέσα 16ου


Συγγραφέας : Στάικος, Κωνσταντίνος Σ.
Εκδότης : Άτων
Έτος έκδοσης : 2017
ISBN : 978-618-5337-00-1
Σελίδες : 461
Τόμος : 1
Σχήμα : 29x21
Κατηγορίες : Βιβλία - Ιστορία Βιβλιογραφία, Ελληνική Τυπογραφία - Ιστορία Βυζαντινή Αυτοκρατορία - Ιστορία - 324-1453 Λατινική γραμματεία - Ιστορία και κριτική Ελληνική γραμματεία, Βυζαντινή - Ερμηνεία και κριτική

35.00 € 24.50 €
Η πραγματεία αυτή σκοπό έχει να καταδείξει τον ακριβή ρόλο που έπαιξε το ελληνικό χειρόγραφο και το έντυπο βιβλίο όχι μόνον ως φορέας εκπαίδευσης και γνώσης, αλλά και ως συνδετικός κρίκος για τη διαμόρφωση της συνείδησης του Γένους από την Άλωση και έως τα προεπαναστατικά χρόνια. Ωστόσο, το ελληνικό στοιχείο άρχισε να σχηματίζει εικόνα της κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει ήδη από το 1204, με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, καθώς από τότε διαμορφώθηκε ένα νέο πολιτικό-θρησκευτικό-οικονομικό καθεστώς, στα υπό την επικυριαρχία των Βενετών κυρίως, αλλά και των Φράγκων, ελληνικά εδάφη. [...] (από την εισαγωγή του βιβλίου)

Ο Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος είναι αρχιτέκτονας, ιστορικός του βιβλίου και εκδότης. Πιο πρόσφατο έργο του είναι η πεντάτομη "Ιστορία της βιβλιοθήκης στον Δυτικό Πολιτισμό", η οποία καλύπτει τη χρονική περίοδο από την ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα έως και την Αναγέννηση, μετά από ενδελεχή έρευνα δώδεκα ετών.


e-mail Facebook Twitter