Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Συγγραφέας : Μούσης, Νίκος Σ.
Εκδότης : Εκδόσεις Παπαζήση
Έτος έκδοσης : 2002
ISBN : 978-960-02-1610-3
Σελίδες : 510
Σχήμα : 24x17
Κατηγορίες : Πολιτική - Ευρώπη Ευρωπαϊκή Ένωση Κοινωνική πολιτική

28.76 € 18.41 €
Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνεται και λειτουργεί η ελληνική κοινωνική πολιτική. Οι κανονισμοί και οι αποφάσεις για την κοινωνική συνοχή, την απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και τη νεολαία ισχύουν άμεσα στην Ελλάδα, όπως και στα άλλα κράτη της Ένωσης. Οι οδηγίες για την κοινωνική προστασία, τα κοινωνικά δικαιώματα, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων έχουν μεταφερθεί στο ελληνικό δίκαιο. Ο ευρύτερος στόχος της κοινωνικής συνοχής της Ένωσης είναι η πραγματική σύγκλιση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των πολιτών των λιγότερα αναπτυγμένων κρατών μελών, όπως η Ελλάδα, με εκείνες των πολιτών των αναπτυγμένων κρατών της Ένωσης. Αλλά, η εξύψωση των κοινωνικών προτύπων συνδέεται συχνά με κοινωνικές διεκδικήσεις. Επομένως, οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν συμφέρον να γνωρίζουν το δίκαιο που διέπει τα δικαιώματά τους, για να μπορούν να τα διεκδικήσουν ή/και να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας τους. Το βιβλίο αυτό είναι μια προσφορά στους Έλληνες εργαζόμενους όλων των κλάδων και όλων των κατηγοριών που θέλουν να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να εργάζονται με εργασιακά πρότυπα κοινωνικά αναπτυγμένου κράτους. Περιγράφει και αναλύει όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής πολιτικής της Ένωσης, οι οποίες είναι βασικά: - η οικονομική και κοινωνική συνοχή· - η ελεύθερη διακίνηση και εγκατάσταση των εργαζομένων· - η κοινή πολιτική για την απασχόληση· - η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση· - η κοινωνική προστασία· - η προστασία της σωματικής ασφάλειας και της υγείας. [...]

Ο Νίκος Μούσης είναι πτυχιούχος νομικής και πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα σε διεθνείς οικονομικές σχέσεις από το Πανεπιστήμιο του Denver, Colorado. Υπήρξε Επισκέπτης Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Emory, Atlanta, Georgia. Εργαζόμενος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 1967 έχει καλύψει διάφορες αρμοδιότητες, που τον έχουν φέρει σε επαφή με πολλές εκφάνσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τώρα είναι Σύμβουλος στη Γενική Διεύθυνση "Επιχειρήσεις" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
e-mail Facebook Twitter