Ο σχολικός σύμβουλος ως εκπαιδευτής ενηλίκων

Θεωρητική προσέγγιση, εμπειρική διερεύνηση, καλές πρακτικές
Συγγραφέας : Καράμηνας, Ιγνάτιος Γ.
Εκδότης : Γρηγόρη
Έτος έκδοσης : 2013
ISBN : 978-960-333-769-0
Σελίδες : 324
Σχήμα : 24x16
Κατηγορίες : Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

25.00 € 19.75 €
Στο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται άμεσα ή έμμεσα στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων συμπεριλαμβάνονται και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι οποίοι ως εκ του ρόλου τους, λειτουργούν και ως εκπαιδευτές ενηλίκων παρά το γεγονός ότι για την επιλογή τους στη θέση αυτή ανάμεσα στις προϋποθέσεις που ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο μέχρι σήμερα δεν περιλαμβάνεται η επιμόρφωσή τους στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Οι εκπαιδευόμενοι, όμως, στα σεμινάρια επιμόρφωσης που σχεδιάζουν και υλοποιούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι είναι ενήλικοι με διαφορετικές ανάγκες, διδακτικές εμπειρίες και θεωρητικούς προβληματισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο και απαραίτητο οι Σχολικοί Σύμβουλοι να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές και τη μεθοδολογία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων μιας και απευθύνονται σε ενήλικους εκπαιδευόμενους. Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ) που υπηρετούν στην Περιφέρεια Αττικής στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ειδικότερα, διερευνώνται οι απόψεις τους για τις αρχές και τη μεθοδολογία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων καθώς και οι επιμορφωτικές τους ανάγκες στο εν λόγω πεδίο ως προς το περιεχόμενο, τη μορφή και τους εκπαιδευτές της επιμόρφωσης που επιθυμούν. Επιπλέον, παρουσιάζονται καλές πρακτικές που αναδεικνύουν το ρόλο του Σχολικού Συμβούλου ως εκπαιδευτή Ενηλίκων στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της ΠΕ. Ειδικότερα, παρουσιάζεται το πλαίσιο διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, γίνεται αναφορά στη μεθοδολογία υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων και τέλος προτείνονται τρεις καλές πρακτικές ενδοσχολικής και διασχολικής επιμόρφωσης.

Ο Ιγνάτιος Γ. Καράμηνας γεννήθηκε το 1966 στη Μυτιλήνη της Λέσβου. Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο στην Πτερούντα, τα δε Γυμνάσιο και Λύκειο στην Άντισσα Λέσβου. Σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Μυτιλήνης και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακόμα μετεκπαιδεύτηκε στη Γενική Αγωγή στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην κατεύθυνση "Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική" του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής με θέμα: "Παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση του διαδικτυου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η περίπτωση του μαθήματος της Ιστορίας της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου". Υπηρέτησε σε Δημοτικά Σχολεία της Λήμνου, του Πειραιά και της Αθήνας. Είναι Επιστημονικός Συνεργάτης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., όπου διδάσκει το μάθημα "Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα", έχει διδάξει στο Πρόγραμμα Εξομοίωσης των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το μάθημα "Καινοτόμες Προσεγγίσεις της Σύγχρονης Διδακτικής" (σε συνεργασία με τον Καθηγητή κ. Α. Τριλιανό), στα ΠΕΚ Πειραιά και 3ο ΠΕΚ Αθήνας και στο Πρόγραμμα "Συμβουλευτική Γονέων" του ΥΠΕΠΘ. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο πεδίο της Διδακτικής Μεθοδολογίας, των Υπολογιστών και του Διαδικτύαυ στην Εκπαίδευση καθώς και στην Ιστορία της Εκπαίδευσης. Έχει εκδώσει το βιβλίο "Ο παιδαγωγός Μίλτος Κουντουράς", εκδ. Ατραπός, Αθήνα 20Ο5. Επίσης, έχει δημοσιεύσει άρθρα και έρευνες σε παιδαγωγικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε πανεπιστημιακά συνέδρια και ημερίδες.
e-mail Facebook Twitter