Η μίσθωση πράγματος στην πράξη

Οδηγός επίλυσης μισθωτικών διαφορών. Θεωρία, νομολογία, υποδείγματα
Συγγραφέας : Σιάμκουρης, Νίκος Γ.
Επιμελητής : Πολυζωΐδου, Β. Καρακάση, Α.
Εκδότης : Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης : 2008
ISBN : 978-960-445-347-4
Σελίδες : 782
Κατηγορίες : Αστικό δίκαιο

80.00 € 76.00 €
Το βιβλίο αποτελεί ένα πολυχρηστικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των πιο συχνών και επίκαιρων προβλημάτων, τόσο στο επίπεδο της ερμηνείας και εφαρμογής των νόμων και των διατάξεων που ρυθμίζουν τη μίσθωση πράγματος στην πιο συνήθη μορφή της, δηλαδή την αστική μίσθωση, τη μίσθωση κατοικίας και την εμπορική και επαγγελματική μίσθωση, όσο και στο πεδίο της εξώδικης και δικαστικής επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν στην καθημερινή πρακτική εφαρμογή τους. Το έργο χωρίζεται στις παρακάτω ενότητες: α) μία συστηματική παρουσίαση της νομοθεσίας που διέπει τη μίσθωση πράγματος, β) μία συνοπτική αλλά περιεκτική ερμηνεία των σχετικών ουσιαστικών και δικονομικών διατάξεων, γ) πλήθος σημαντικών δικαστικών αποφάσεων όλων των βαθμίδων δικαιοδοσίας και του Αρείου Πάγου (τόσο της ολομέλειας όσο και των τμημάτων) και δ) πρακτικά βοηθήματα (συμφωνητικών, συμβάσεων, εξώδικων πράξεων κ.λ.π.) και υποδειγμάτων δικογράφων (αγωγών, αιτήσεων, προτάσεων, ένδικων μέσων κ.λ.π.).


e-mail Facebook Twitter