Ο τρόπος που μαθαίνουμε

Οι πολλαπλές διαστάσεις της μάθησης στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση
Συγγραφέας : Illeris, Knud
Μεταφραστής : Κωσταρά, Φρύνη
Εκδότης : Μεταίχμιο
Έτος έκδοσης : 2016
ISBN : 978-618-03-0244-8
Σελίδες : 336
Κατηγορίες : Εκπαίδευση Μάθηση

18.80 € 13.16 €
Στη σηµερινή κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, το ζήτηµα της διά βίου µάθησης έχει κρίσιµη σηµασία τόσο για τη διαµόρφωση πολιτικής και πρακτικής όσο και για την ατοµική εµπειρία της µάθησης. Το βιβλίο "Ο τρόπος που μαθαίνουµε: Οι πολλαπλές διαστάσεις της µάθησης στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση" ασχολείται µε θεµελιώδη ζητήµατα των διεργασιών της µάθησης, αξιολογώντας κριτικά διαφορετικούς τύπους µάθησης καθώς και τα εµπόδια σε αυτή. Επίσης, ασχολείται µε µια σειρά από άλλα σηµαντικά θέµατα, όπως είναι η µάθηση και το σώµα, τα συµπεράσµατα της σύγχρονης έρευνας για τη µάθηση και τις λειτουργίες του εγκεφάλου, η αυτοαντίληψη, η υποκίνηση, η ανάπτυξη ικανοτήτων, η νοηµοσύνη, το στιλ µάθησης, η µάθηση σε σχέση µε το φύλο ή την ηλικία, η µάθηση στο σχολείο ή στον χώρο εργασίας, η µάθηση που βασίζεται στο διαδίκτυο και ο ρόλος της εκπαιδευτικής πολιτικής. Το βιβλίο εισάγει τον αναγνώστη στη νεότερη διεθνή έρευνα για τις µαθησιακές διεργασίες, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί καινοτόµο συµβολή στην κατανόηση της µάθησης. Εξετάζει όλους τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν σε µια ολιστική κατανόηση του τι πραγµατικά είναι µάθηση καθώς και πώς και γιατί συντελείται µάθηση και µη µάθηση. Καθώς το βιβλίο ενσωµατώνει τα νεότερα ερευνητικά αποτελέσµατα, ενισχύει τον προβληµατισµό και προβάλλει µια σύγχρονη προοδευτική θεώρηση του θέµατος.

Ο Knud Illeris είναι Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης στο Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο της Δανίας. Είναι διεθνώς γνωστός για τις καινοτομίες που έχει εισαγάγει στη θεωρία της μάθησης και την εκπαίδευση ενηλίκων. Το 2005 αναγορεύτηκε Επίτιμος Επισκέπτης Καθηγητής στο Teachers College του Columbia University της Νέας Υόρκης.


e-mail Facebook Twitter