Σ.ΕΠ.Ε.

Σώμα επιθεώρησης εργασίας
Συγγραφέας : Νεράτζη, Καλομοίρα
Εκδότης : Δεδεμάδης
Έτος έκδοσης : 2020
ISBN : 978-960-9482-99-8
Σελίδες : 350
Σχήμα : 24x17
Κατηγορίες : Εργατικό δίκαιο Εργατικές ενώσεις

59.00 € 46.61 €
Περιλαμβάνει όλες τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν στο Σ.ΕΠ.Ε για την καταπολέμηση της αδήλωτης - υποδηλωμένης εργασίας. Απαραίτητος οδηγός για κάθε φοροτεχνικό και επιχείρηση για την ορθή προστασία κάθε επιχείρησης και την αντιμετώπιση προστίμων και παραβάσεων. Με τις τελευταίες αλλαγές των Νόμων: Ν.4623/2019, Ν.4611/2019, Ν.4554/2018,Ν.4578/2018, Απ. 45417/Δ1.15042/2019, Απ. 40331/Δ1.13521/2019, Απ. 29147/2019 Αναλυτικότερα περιλαμβάνει: - Έλεγχοι - Πρόστιμα - Ποινικές κυρώσεις - Διαδικασίες αμφισβήτησης και διαγραφής προστίμων - Συμφιλιωτική διαδικασία - Επίλυση εργατικών διαφορών - Μέθοδος υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται από τους κοινωνικούς επιθεωρητές εργασίας και τους τεχνικούς / υγειονομικούς επιθεωρητές εργασίας - Αντιμετώπιση της αδήλωτης /υποδηλωμένης εργασίας - Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σ.ΕΠ.Ε. και Ο.Α.Ε.Δ. - Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατά τη διαπίστωση αδήλωτης/υποδηλωμένης εργασίας - Ηλεκτρονικός συγχρονισμός του Πληροφοριακού συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ-Εξαιρέσεις - Συμπλήρωση βιβλίου αδειών και υποβολή εντύπου Ε11 στο σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" - Πίνακες κατηγοριοποίησης προστίμων Σ.ΕΠ.Ε.


e-mail Facebook Twitter