Αρχική» 4 κώδικες συν 37

4 κώδικες συν 37

Αστικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο, δημόσιο δίκαιο, ευρωπαϊκό δίκαιο: Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4491/2017

4 κώδικες συν 37
Συγγραφέας : Καρατζά Λίλα Χ.
Εκδότης : Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης : 2017
ISBN : 960-622-336-1
Σελίδες : 2272
Σχήμα : 17χ12
 
Κατηγορίες : Κώδικες
 

40.00 €
34.00 €
Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, με την ευκαιρία της κυκλοφορίας της 50ης έκδοσης του έργου "4 Κώδικες συν 37", προσφέρει για άλλη μια φορά δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 4 Κώδικες συν 45 online για 6 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησής της. Η εφαρμογή λειτουργεί από PC/Laptop (Windows), κινητό/tablet (Androit) και Windows Smartphone. Μετά την παρέλευση των 6 μηνών δωρεάν πρόσβασης, ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στην αναζήτηση της εφαρμογής και όχι στο περιεχόμενό της. Εφόσον επιλέξει να έχει πρόσβαση στο διαρκώς επικαιροποιημένο περιεχόμενο της εφαρμογής θα επιβαρυνθεί με μικρό ετήσιο κόστος επικαιροποίησης.

Η παρούσα έκδοση είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4491/2017 (ΦΕΚ Α΄ 152/13.10.2017) που τροποποίησε τα άρθρα 758 ΚΠολΔ, 64 ΕισΝΚΠολΔ, 126Β ΚΔΔ και 4, 8, 85-88, 101, 105, 106α, 106γ, 106ε, 171 ΠτΚ, τον Ν 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137/13.9.2017) που τροποποίησε τα άρθρα 621, 636Α ΚΠολΔ και 71 ΕισΝΚΠολΔ, τον Ν 4487/2017 (ΦΕΚ Α΄ 116/9.8.2017) που τροποποίησε το άρθρο 7 του Ν 2112/1920 (Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου), τον Ν 4484/2017 (ΦΕΚ Α΄ 110/1.8.2017) που τροποποίησε τα άρθρα 30Α, 30Β, 31 ΚΕΔΕ και 5α του ΠΔ 237/1986 (Ασφάλιση οχημάτων), τον Ν 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107/31.7.2017) που τροποποίησε το άρθρο 18 του Ν 2664/1998 (Κτηματολόγιο), τον Ν 4478/2017 (ΦΕΚ Α΄ 91/23.6.2017) που τροποποίησε τα άρθρα 76, 187Α ΠΚ και 31, 96, 99Β, 99Γ, 100, 226Α, 552, 552Α ΚΠΔ, τον Ν 4475/2017 (ΦΕΚ Α΄ 83/12.6.2017) που τροποποίησε τα άρθρα 959Α, 965, 1005 ΚΠολΔ, τον Ν 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19.5.2017) που τροποποίησε τα άρθρα 927, 943, 954, 955, 959, 959Α, 964, 966, 995, 998Α, 1021 ΚΠολΔ, 36, 39 ΚΕΔΕ και 162, 163, 163α, 163β, 163γ ΠτΚ και την ΚΥΑ Γ5γ οικ. 49690 (ΦΕΚ Β΄ 2238/29.6.2017) που μετέφερε ουσία στον πίνακα Β ΄ του Ν 3459/2006 για τα Ναρκωτικά.

Προηγήθηκαν ο Ν 4465/2017 (ΦΕΚ Α΄ 47/4.4.2017), το ΠΔ 133/2016 (ΦΕΚ Α΄ 242/29.12.2016) "Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας", ο Ν 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016), ο Ν 4443/2016 (ΦΕΚ Α΄ 232/9.12.2016), ο Ν 4441/2016 (ΦΕΚ Α΄ 227/6.12.2016), η ΥΑ Γ5γ/51003 (ΦΕΚ Β΄ 3833/29.11.2016) ο Ν 4423/2016 (ΦΕΚ Α΄ 182/27.9.2016), η Πράξη της Τράπεζας της Ελλάδας 100/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2550/18.8.2016), οι Ν 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/3.8.2016), Ν 4403/2016 (ΦΕΚ Α΄ 125/7.7.2016), Ν 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94/27.5.2016), Ν 4384/2016 (ΦΕΚ Α΄ 78/26.4.2016), Ν 4381/2016 (ΦΕΚ Α΄ 70/20.4.2016), Ν 4378/2016 (ΦΕΚ Α΄ 55/5.4.2016), Ν 4373/2016 (ΦΕΚ Α΄ 49/1.4.2016), Ν 4370/2016 (ΦΕΚ Α΄ 37/7.3.2016), Ν 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/27.2.2016), Ν 4366/2016 (ΦΕΚ Α΄ 18/15.2.2016), Ν 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄ 13/5.2.2016), Ν 4361/2016 (ΦΕΚ Α΄ 10/1.2.2016), Ν 4360/2016 (ΦΕΚ Α΄ 9/29.1.2016), οι ΥΑ Γ5γ/οικ. 25555, Γ5γ/οικ. 25558 (ΦΕΚ Β΄ 1108/ 19.4.2016), καθώς και ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (Ν 4335/2015, ΦΕΚ Α΄ 87/23.7.2015, με έναρξη ισχύος από 1.1.2016, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις), ο οποίος τροποποίησε 319 άρθρα του ΚΠολΔ και 2 άρθρα του ΕισΝΚΠολΔ.

Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη τα 41 βασικά νομοθετήματα που περιλαμβάνει το έργο έχουν χωριστεί σε έξι διακριτές θεματικές ενότητες: Αστικό, Ποινικό, Δημόσιο, Ευρωπαϊκό, Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο.

Η ενότητα "Αστικό Δίκαιο" πέραν του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ν 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα συμπληρώθηκε με τους Ν 2308/1995 και 2664/1998 για το Κτηματολόγιο.

Στην ενότητα "Ποινικό Δίκαιο" περιλαμβάνονται ο Ποινικός Κώδικας, ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, ο Ν 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών και ο Ν 3459/2006 (ΚΝΝ) για τα ναρκωτικά.

Στην ενότητα "Δημόσιο Δίκαιο" περιλαμβάνονται το Σύνταγμα, το ΠΔ 18/1989 για το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν 2717/1999), ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690/1999), ο Ν 1406/1983 για τις διαφορές ουσίας, ο Ν 702/1977 για τις ακυρωτικές διαφορές και διαφορές κοινωνικής ασφάλισης και ο ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974).

Στην ενότητα "Ευρωπαϊκό Δίκαιο" περιλαμβάνονται η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), η Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Στην ενότητα "Εμπορικό Δίκαιο" περιλαμβάνονται το Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου [ΒΔ 19.4/1.5.1835 (άρθρα 1-69, 90-101) για τον Εμπορικό Νόμο, ΒΔ 2/14.5.1835 (άρθρα 1-8) για τις Εμπορικές πράξεις και για πρώτη φορά το ΠΔ 131/2003 για το Ηλεκτρονικό εμπόριο], η Βιομηχανική ιδιοκτησία [Ν 1733/1987 (άρθρα 1, 5-23) για την ευρεσιτεχνία και Ν 4072/2012 (άρθρα 121-196) για τα σήματα], το Δίκαιο του Ανταγωνισμού [Ν 146/1914 (άρθρα 1-24) για τον αθέμιτο και Ν 3959/2011 (άρθρα 1-11) για τον ελεύθερο ανταγωνισμό], η Προστασία του καταναλωτή (Ν 2251/1994), το Δίκαιο των εμπορικών εταιριών [ΚΝ 2190/1920 για τις ΑΕ, Ν 3190/1955 (άρθρα 1-61α) για τις ΕΠΕ, Ν 4072/2012 (άρθρα 43-120) για τις ΙΚΕ και (άρθρα 249-294) για τις Προσωπικές εμπορικές εταιρείες], το Δίκαιο των αξιογράφων [Ν 5325/1932 για τη συναλλαγματική, ΝΔ 17.7/13.8.1923 (άρθρα 68-95) για τα αξιόγραφα και Ν 5960/1933 για την επιταγή], το Ασφαλιστικό Δίκαιο [Ν 2496/1997 για την ιδιωτική ασφάλιση και ΠΔ 237/1986 (άρθρα 1-37α) για την ασφάλιση οχημάτων], το Πτωχευτικό Δίκαιο (Ν 3588/2007 και για πρώτη φορά το ΠΔ 133/2016 για τον Διαχειριστή Αφερεγγυότητας) και οι Εμπορικές Μισθώσεις (ΠΔ 34/1995).

Τέλος, στην ενότητα "Εργατικό Δίκαιο" περιλαμβάνονται 3 νομοθετήματα για την Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (Ν 2112/1920 για την απόλυση ιδιωτικών υπαλλήλων, ΒΔ 16/18.7.1920 για την απόλυση εργατοτεχνιτών και Ν 3198/1955 για την απόλυση υπαλλήλων / εργατοτεχνιτών).

Στόχος μας είναι το έργο "4 Κώδικες συν 37", είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, να αποτελεί εγγύηση πλήρους και διαρκούς ενημέρωσης όλων των νομοθετημάτων που περιλαμβάνει, ώστε να παραμένει πάντα ένα πολύτιμο βοήθημα για κάθε νομικό.

Περισσότερα Βιβλία απο Συγγραφείς

4 κώδικες συν 37

Καρατζά, Λίλα Χ.
Νομική Βιβλιοθήκη(2012)
960-562-042-1
2416
40.00 €
34.00 €
Μη Διαθέσιμο Προιον

Περισσότερα Βιβλία στις Κατηγορίες

4 κώδικες συν 37

Καρατζά, Λίλα Χ.
Νομική Βιβλιοθήκη(2016)
960-562-589-Χ
2224
40.00 €
34.00 €

Διοικητική νομοθεσία - Κώδικες

Σκουρής, Βασίλειος, νομικός
Σάκκουλας Εκδόσεις Α.Ε.(2008)
960-445-253-3
1782
110.00 €
103.40 €

Καλάθι Αγορών

Το καλάθι σας είναι άδειο