Αρχική» 4 Κώδικες συν 37

4 Κώδικες συν 37

Αστικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, εργατικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο, δημόσιο δίκαιο, ευρωπαΐκό δίκαιο: Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4523/2018

4 Κώδικες συν 37
Επιμελητής : Καρατζά Λίλα Χ.
Εκδότης : Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης : 2018
ISBN : 960-622-445-7
Σελίδες : 2304
Σχήμα : 17χ12
 
Κατηγορίες : Ποινικός κώδικας, Αστικός κώδικας , Κώδικας πολιτικής δικονομίας, Κώδικας ποινικής δικονομίας, Κώδικες
 

40.00 €
34.00 €
Μη Διαθέσιμο Προιον

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, με την ευκαιρία της κυκλοφορίας της 51ης έκδοσης του έργου "4 Κώδικες συν 37", προσφέρει για άλλη μια φορά δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 4 Κώδικες συν 45 online για 6 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησής της. Η εφαρμογή λειτουργεί από PC/Laptop (Windows), κινητό/tablet (Android) και Windows Smartphone. Μετά την παρέλευση των 6 μηνών δωρεάν πρόσβασης, ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στην αναζήτηση της εφαρμογής και όχι στο περιεχόμενό της. Εφόσον επιλέξει να έχει πρόσβαση στο διαρκώς επικαιροποιημένο περιεχόμενο της εφαρμογής θα επιβαρυνθεί με μικρό ετήσιο κόστος επικαιροποίησης. Η παρούσα έκδοση είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4523/2018 (ΦΕΚ Α΄ 41/7.3.2018) που τροποποίησε τα άρθρα 2Α, 20 του Ν 4139/2013 (Ναρκωτικά), τον Ν 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2018) που τροποποίησε τα άρθρα 927, 933, 943, 954, 955, 959, 959Α, 964, 965, 966, 969, 972, 977Α, 988, 995, 998, 998Α, 1001, 1002, 1004, 1007, 1012, 1015, 1018, 1021, 1030 ΚΠολΔ, 13, 14 του Ν 2308/1995 (Κτηματολόγιο), 5 του Ν 2664/1998 (Κτηματολόγιο), 19, 20, 21, 24, 28, 39, 41, 42, 43, 45, 49, 52, 55, 61 ΚΕΔΕ, 1, 7, 7α του Ν 1733/1987 (Ευρεσιτεχνία) και 156Α ΠτΚ, τον Ν 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017) που τροποποίησε τα άρθρα 1438, 1441 ΑΚ, 96, 686, 738Α ΚΠολΔ, 38-41, 69, 70, 70Α, 315, 334, 358 ΠΚ, 282, 308Α, 313, 315, 340, 486Α, 500, 555 ΚΠΔ, 1 Ν 4139/2013 (Ναρκωτικά), 33, 53 του ΠΔ 18/1989 (ΣτΕ), 70, 92, 110, 126, 139Α, 142, 218, 277 ΚΔΔ και την YA 5338/2018 (ΦΕΚ Β΄ 40/17.1.2018) που κωδικοποίησε τον Ν 2251/1994 (Προστασία Καταναλωτή). Προηγήθηκαν οι Ν 4491/2017 (ΦΕΚ Α΄ 152/13.10.2017), Ν 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137/13.9.2017), Ν 4487/2017 (ΦΕΚ Α΄ 116/9.8.2017), Ν 4484/2017 (ΦΕΚ Α΄ 110/1.8.2017), Ν 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107/31.7.2017), Ν 4478/2017 (ΦΕΚ Α΄ 91/23.6.2017), Ν 4475/2017 (ΦΕΚ Α΄ 83/12.6.2017), Ν 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19.5.2017), η ΚΥΑ Γ5γ οικ. 49690 (ΦΕΚ Β΄ 2238/29.6.2017) και ο Ν 4465/2017 (ΦΕΚ Α΄ 47/4.4.2017). Σημειώνεται ότι ο Ν 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 87/23.7.2015) επέφερε σημαντικές αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τροποποιώντας 319 άρθρα του. Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη τα 41 βασικά νομοθετήματα που περιλαμβάνει το έργο έχουν χωριστεί σε έξι διακριτές θεματικές ενότητες: Αστικό, Ποινικό, Δημόσιο, Ευρωπαϊκό, Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο. Η ενότητα "Αστικό Δίκαιο" πέραν του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ν 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα συμπληρώθηκε με τους Ν 2308/1995 και 2664/1998 για το Κτηματολόγιο. Στην ενότητα "Ποινικό Δίκαιο" περιλαμβάνονται ο Ποινικός Κώδικας, ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, ο Ν 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών και ο Ν 3459/2006 (ΚΝΝ) για τα ναρκωτικά. Στην ενότητα "Δημόσιο Δίκαιο" περιλαμβάνονται το Σύνταγμα, το ΠΔ 18/1989 για το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν 2717/1999), ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690/1999), ο Ν 1406/1983 για τις διαφορές ουσίας, ο Ν 702/1977 για τις ακυρωτικές διαφορές και διαφορές κοινωνικής ασφάλισης και ο ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974). Στην ενότητα "Ευρωπαϊκό Δίκαιο" περιλαμβάνονται η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), η Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Στην ενότητα "Εμπορικό Δίκαιο" περιλαμβάνονται το Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου [ΒΔ 19.4/1.5.1835 (άρθρα 1-69, 90-101) για τον Εμπορικό Νόμο, ΒΔ 2/14.5.1835 (άρθρα 1-8) για τις Εμπορικές πράξεις και το ΠΔ 131/2003 για το Ηλεκτρονικό εμπόριο], η Βιομηχανική Ιδιοκτησία [Ν 1733/1987 (άρθρα 1, 5-23) για την ευρεσιτεχνία και Ν 4072/2012 (άρθρα 121-196) για τα σήματα], το Δίκαιο του Ανταγωνισμού [Ν 146/1914 (άρθρα 1-24) για τον αθέμιτο και Ν 3959/2011 (άρθρα 1-11) για τον ελεύθερο ανταγωνισμό], η Προστασία του Καταναλωτή (Ν 2251/1994), το Δίκαιο των Εμπορικών Εταιριών [ΚΝ 2190/1920 για τις ΑΕ, Ν 3190/1955 (άρθρα 1-61α) για τις ΕΠΕ, Ν 4072/2012 (άρθρα 43-120) για τις ΙΚΕ και (άρθρα 249-294) για τις Προσωπικές εμπορικές εταιρείες], το Δίκαιο των Αξιογράφων [Ν 5325/1932 για τη συναλλαγματική, ΝΔ 17.7/13.8.1923 (άρθρα 68-95) για τα αξιόγραφα και Ν 5960/1933 για την επιταγή], το Ασφαλιστικό Δίκαιο [Ν 2496/1997 για την ιδιωτική ασφάλιση και ΠΔ 237/1986 (άρθρα 1-37α) για την ασφάλιση οχημάτων], το Πτωχευτικό Δίκαιο (Ν 3588/2007 και το ΠΔ 133/2016 για τονΔιαχειριστή Αφερεγγυότητας) και οι Εμπορικές Μισθώσεις (ΠΔ 34/1995). Τέλος, στην ενότητα "Εργατικό Δίκαιο" περιλαμβάνονται 3 νομοθετήματα για την Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (Ν 2112/1920 για την απόλυση ιδιωτικών υπαλλήλων, ΒΔ 16/18.7.1920 για την απόλυση εργατοτεχνιτών και Ν 3198/1955 για την απόλυση υπαλλήλων / εργατοτεχνιτών). Στόχος μας είναι το έργο "4 Κώδικες συν 37", είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, να αποτελεί εγγύηση πλήρους και διαρκούς ενημέρωσης όλων των νομοθετημάτων που περιλαμβάνει, ώστε να παραμένει πάντα ένα πολύτιμο βοήθημα για κάθε νομικό.

Περισσότερα Βιβλία στις Κατηγορίες

Καλάθι Αγορών

Το καλάθι σας είναι άδειο