4 Κώδικες συν 44

Αστικό δίκαιο. Εμπορικό δίκαιο. Εργατικό δίκαιο. Ποινικό δίκαιο. Δημόσιο δίκαιο. Ευρωπαϊκο δίκαιο
Συγγραφέας : Καρατζά, Λίλα Χ.
Εκδότης : Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης : 2022
ISBN : 978-960-654-637-2
Σελίδες : 2560
Σχήμα : 12Χ17
Κατηγορίες : Κώδικες

45.00 € 40.50 €
Η 59η έκδοση του έργου «4 Κώδικες συν 44» περιλαμβάνει 48 βασικά νομοθετήματα που είναι ταξινομημένα σε 6 θεματικές ενότητες: Αστικό, Ποινικό, Εμπορικό, Eργατικό, Δημόσιο και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Είναι επικαιροποιημένη μέχρι και τον Ν 4886/2022 (ΦΕΚ Α΄ 12/24.1.2022) που επέφερε αλλαγές στον Ν 3959/2011 για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού και στο ΠΔ 237/1986 για την ασφάλιση οχημάτων. Είναι επίσης ενημερωμένη με τον Ν 4872/2021 που τροποποίησε τους Ν 3190/1955 για τις ΕΠΕ και Ν 4072/2012 για την ΙΚΕ, καθώς και τον Ν 4871/2021 που τροποποίησε τον ΠΚ και τον ΚΠΔ, ενώ περιλαμβάνει και τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4855/2021 στον ΠΚ, τον ΚΠΔ και τον ΚΠολΔ, καθώς και τις εκτεταμένες αλλαγές που επέφερε ο Ν 4842/2021 (ΦΕΚ Α΄ 190/13.10.2021) επίσης στον ΚΠολΔ. Επιπρόσθετα, η νέα έκδοση περιέχει τον νέο ΠτΚ (Ν 4738/2020), διά του οποίου καταργήθηκε ο Ν 3588/2007, όπως ισχύει μετά τους Ν 4818/2021 και 4821/2021. Η ενότητα του Εμπορικού Δικαίου συμπληρώθηκε με δύο νομοθετήματα για την Πνευματική Ιδιοκτησία, τους Ν 2121/1993 και 4481/2017. Ο πολυκώδικας αυτός αποτελεί εγγύηση αξιόπιστης και διαρκούς ενηµέρωσης όλων των νοµοθετηµάτων που περιλαµβάνει, ώστε να παραµένει πάντα το πλέον πολύτιµο βοήθηµα κάθε ενδιαφεροµένου.
Με κάθε αγορά της έντυπης έκδοσης προσφέρεται δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 4 Κώδικες συν 57 online για 6 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησής της για PC/Laptop (Windows), κινητό/tablet (Android) και Windows Smartphone. Η ηλεκτρονική έκδοση ενημερώνεται με κάθε αλλαγή εντός ολίγων ημερών από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ.e-mail Facebook Twitter