Συνοπτική έκδοση σχετικά με την ομώνυμη έκθεση που έλαβε χώρα στο κτίριο Νεδέλκου της Αγιορειτικής Εστίας (Μάιος - Δεκέμβριος 2006) με αυθεντικά κειμήλια από το Πρωτάτο, το πνευματικό και διοικητικό κέντρο της αγιορειτικής πολιτείας.


e-mail Facebook Twitter