Ο Παύλος Χρυσοστόμου είναι αρχαιολόγος. Εργάζεται στην ΙΖ' Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ) του Υπουργείου Πολιτισμού.
e-mail Facebook Twitter